Logo Qollap

'De Vindbare Mens' of 'Het Human Capital'

"In een samenleving 3.0 komt de mens weer centraal te staan en niet de organisaties en instituties." -Jan Rotmans.

Blog vindbare mens 2.png

Ik hou wel van een stevig citaat. Eentje die je enerzijds enthousiast doet knikken maar waar ogenblikkelijk ook de twijfel toeslaat. Jan Rotmans, de hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, kan dergelijke uitspraken, als onbetwiste autoriteit, uiteraard ook straffeloos publiceren. 

Als expliciet innovatief bedrijf is ons doel om de mens binnen bedrijven en organisaties centraal te laten staan. Geen functioneel ingehuurde, tamelijk anonieme werkkrachten maar individuen die als 'complete' mensen aan het werk zijn.

"De samenleving verandert; van een centraal, van bovenaf georganiseerde, verzuilde samenleving naar een decentrale, van onderop gestuurde netwerksamenleving."  - Jan Rotmans

Meer weten hierover? Lees het hier. 

Weer heb ik de neiging om geestdriftig te knikken. Dat lijkt inderdaad de trend te zijn. Maar dan nog mis ik de stap naar het individu. Waardoor zou het individu als mens in organisaties en bedrijven weer centraal komen te staan? Trends en citaten geven geen antwoord op deze vraag.

Wij hebben een antwoord (niet het antwoord) gevonden door nieuwe technologie in te zetten. Artificial Intelligence in combinatie met een zelf lerend kennissysteem (op basis van een algoritme). 

Wij brengen in organisaties/ bedrijven de kennis, ervaring en expertise van alle medewerkers in kaart en maken deze zichtbaar en vindbaar.

We gebruiken daarvoor onze  intelligente, sociale zoekmachine die 'leert' van het gedrag van leden. Gedrag dat zich uitstrekt van het schrijven of posten van documenten tot het stellen van vragen (of geven van antwoorden) tot het deelnemen aan digitale gesprekken.

 Dit noemen we de 'Vindbare Mens' of 'Human Capital'. We brengen de mens in kaart die op werkelijke waarde (voor de organisatie en voor zichzelf) gevonden en ingezet kan worden.

Wil jij ook de medewerkers binnen jou organisatie vindbaar maken? Neem Contact  met ons op!

Deel dit artikel: